Image result for Om disc golfDet finns uppgifter på att diskgolf har spelats i ett antal olika former redan tidigt på 1920-talet. År 1926 fanns det ungdomar som spelade en variant av diskgolf, de använde olika burklock och spelade på en bana som fanns på deras skolgård. Själva kallade de spelet för Tin Lid Golf – kan översättas på svenska till ”burklocksgolf”. Däremot sägs det att den moderna formen för den diskgolf som spelas i dag kommer från 1960-talet, då spelet började spelas på olika områden och helt oberoende av varandras spel blev spelet mer och mer organiserat. De mest kända spelarna är Georg Sappenfield och ”Steady” Ed Headrick. Georg Sappenfield arbetade på 1960-talet som rekreationsledare för barn. Plötsligt tänkte han under en golfrunda att barn kanske skulle tycka det vore roligt att spela golf med en frisbee. Han började att sätta ihop en tillfällig bana som bestod av stolpar, där träd fungerade som mål, och där fick barnen provspela. Det blev mycket uppskattat av barnen. Ordet diskgolf hittades på av Ed Headrick, han är även känd som diskgolfens fader. År 1975 var det han som lanserade den moderna diskgolfkorgen, som består av kedjor och en korg i metall, kallas också Mach1.

Den första banan för diskgolf

Eftersom Georg Sappenfield hade stort inflytande och många kontakter blev det så att en provisorisk bana sattes upp i anknytning till universitet i Berkeley i USA. Den banan blev oerhört uppskattad och blev varaktig där 1970. Efter den planerades banan som kom att bli den första moderna banan med metallkorgar, den sattes upp 1975 i Oak Grove Park i Pasadena i Kalifornien i USA, av Ed Headrick. Än i dag finns parken och den kallas för Oak Grove. I Sverige var Kärsön i Stockholm den första banan i Sverige och den sattes upp 1979, först var den gjord med bunkerhål, under 1980 gjordes banan om och nu har den kedjehål.