Hur går det då till att spela diskgolf? Jo, en spelare börjar med att kasta sin disk från hålets utkast som är markerat. Efteråt fortsätter man spelet genom att den spelare som har sin disk längst bort från korgen får kasta sin disk från platsen där disken landade. Hålet är avslutat när alla spelare fått sin disk i korgen eller i kedjorna, där ska disken även stanna kvar. Man fortsätter sedan med att den spelare som fick i sin disk på lägsta antalet kast på det föregående hålet får börja kasta först för att träffa nästa hål.

Image result for Regler och utrustning vid diskgolfUtrustning

Det vanligaste är att man använder sig av en så kallad minidisk, även en markör bör finnas som man använder för att markera vart disken landat. Bra att ha är också en handduk, ett paraply , en vattenflaska och en väska att bära sakerna i. Man spelar vanligtvis med en disk, men det är bara bra att ha flera att välja på, det finns olika diskar för olika väderförhållanden och behov. Olika sorters diskar:

  • Drivers – Är en disk som du använder på utkastet och om du vill kasta långt. Den är också bra vid andra sorters kast. Drivers har en spetsig och låg profil, som gör att den skär i luften och kan flyga snabbt. Drivers finns i två olika sorter: distance driver, som är en disk som är bäst lämpad att flyga snabbt, sedan finns det fairway driver och den är något långsammare.
  • Puttdiskar (putters) – Är en disk är en motsats till driver och den använder du när du ska putta på en korg, eller göra kortare kast, där noggrannhet är viktigare än att kasta långt. Puttar är även mjukare och detta för att minska studsar och de fångas även lättare upp av kedjorna.
  • Midrange – Är en disk som du använder när du vill göra medellånga kast, den sägs vara någonting mitt emellan en driver och en putter.