Här hemma i Sverige kallas diskgolf även frisbeegolf. Man spelar med en frisbee (disk). En diskgolfbana består av antingen nio eller arton hål och när du kastat disken i en så kallad diskgolfkorg, eller kedjehål som det också kan kallasRelated image, ja då har du klarat ett hål. Du ska träffa dessa kedjehål med så få kast det går. Den här sporten är både billig och lätt åtkomligt att tillämpa. Det finns ett flertal banor som finns i parkområden här hemma i Sverige, och det kostar ingenting att använda dessa banor. Det enda du behöver är en disk, men du kan även ha några olika diskar, för de har olika flygegenskaper. Det kan då vara bra att ha några stycken att välja mellan, beroende på väder och från vilket håll vinden kommer ifrån. Det finns även vissa banor som har tjugosju hål. Om banan är svår eller inte beror på längden mellan hålen, om det finns olika hinder som buskar, träd, höjdskillnader eller vattendrag. Blåser det mycket är det givetvis svårare att träffa ett kedjehål. De vanligaste underlagen är ängs- eller skogsmark och gräs. Som det står här ovan brukar dessa banor vara gratis att spela på, men numera har diskgolf blivit en professionell sport, så nu finns det diskgolfbanor som drivs professionellt och där kostar det att spela. Det finns vissa sådana banor i Sverige och tre av de mest kändas är:

  • Ale Discogolfcenter som ligger utanför Göteborg.
  • Discgolf Terminialen som ligger utanför Skellefteå.
  • Järva DiscgolfPark som ligger utanför Stockholm.

Ett kedjehål består av en korg och ett utkast, och vägen mellan dessa hål brukar oftast vara femtio till tvåhundra meter, och det är då hålets spelplan. Fairway är ordet för den tänkta kastvägen på ett hål. Området som ligger längre ifrån och som brukar ha längre sly, gräs och skog kallas för ruff.